Променљиве и непроменљиве речи

Видео
Теорија

Појам променљивих и непроменљивих речи

Променљиве речи имају различите облике. Променљиве речи се дела на иманске речи то су именице, заменице, придеви и неки бројеви. Именске речи се мењају се по падежима, броју и роду. Глаголи су променљиве речи и мењају се по лицима, броју и глаголским облицима. Променљиве речи када се нађу у реченици имају службу/функцију. Примери за непроменљиве речи:

 • Именице: Србија, Дунав, село, цвеће, камен, со, лепота, петица
 • Заменице: ја, ти, себе, неко, нико, нешто, наше, свачије, нечије
 • Придеви: леп, добра, златно, школски, песнички, садашње
 • Бројеви: један, оба, први, седморо
 • Глаголи: падати, седети, учити, претрчавати

Непроменљиве речи су прилози, предлози, везници, узвици и речце. Непроменљиве речи увек имају исти облик сем појединих прилога. Непроменљиве речи у реченици немају службу/функцију сем прилога. Примери за непроменљиве речи:

 • Прилози: сада, овде, лево, полако, много
 • Предлози: у, на, из, наспрам, поред
 • Везници: и, али, него, само, једино
 • Узвици: уф, јој, чак, трас, кукурику
 • Речце: да, не, можда, вероватно, заиста

Детаљнија објашњења о појму променљивих и непроменљивих речи дата су у видеима испод:


Сазнаћеш

 • које су речи променљиве
 • које су речи непроменљиве
 • како да препознаш променљиве речи
 • како да препознаш непроменљиве речи

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
+381 63 525 297      podrska@ucimosrpski.rs
ucimosrpski.rs
Вишња Бубањ Вучић ПР Едукативни центар Нови Сад
Делатност: Остало образовање
Шифра делатности: 8559
Матични број: 67336623
ПИБ: 114117568