Непроменљиве речи

Видео
Теорија

Непроменљиве речи су прилози, предлози, узвици и речце. Непроменљиве речи немају службу у реченици сем прилога.

Прилози стоје уз глаголе и одређују глаголску радњу по месту, времену, начину, количини и узроку. У реченици имају службу прилошких одредби.

Предлози стоје уз именске речи и одређују просторне односе. Немају службу у реченици.

Везници спајају речи у реченици и реченице у оквиру сложене реченице. Немају службу у реченици.

Узвици исказују јака и нагла осећања. Подражавају гласове из природе. Немају службу у реченици.

Речце исказују лични став, супротност, изузимање. Немају службу у реченици.

Примери за прилоге:

 • Стави те ствари овде.
 • Данас сам урадила задатак.
 • Све је полако радио.
 • У последње време мало једе.

Примери за предлоге:

 • Седи наспрам мене.
 • Пожурили су према кући.
 • Сакрио се иза завесе.

Примери за везнике:

 • Сања и Тања су дошле.
 • Није пошао у школу нити је мислио о њој.

Примери за узвике:

 • Уф, баш сам се уморила.
 • Фијукао је ветар кроз разбијен прозор.

 

Примери за речце:

 • Да, да сигурно ћу ти доћи на рођендан.
 • Не знам, вероватно је све то тако.

Сазнаћеш

 • шта су прилози
 • које су врсте прилога
 • коју службу прилози имају у реченици
 • шта су предлози
 • уз које речи стоје предлози
 • шта су везници
 • шта везници спајају
 • шта су узвици
 • шта су речце
 • како да препознаш врсте непроменљивих речи

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
+381 63 525 297      podrska@ucimosrpski.rs
ucimosrpski.rs
Вишња Бубањ Вучић ПР Едукативни центар Нови Сад
Делатност: Остало образовање
Шифра делатности: 8559
Матични број: 67336623
ПИБ: 114117568