Појмови драме

                             Појмови драме

 • Драмска поезија је предвиђена за приказивање на сцени где добија своју пуну вредност.
 • Садржи елементе лирског и епског, али и снажну противречност (сукоб) која тражи да се разреши.
 • Драма треба да задовољи три јединства: места, времена, радње.
 • У савременој драми обавезно је само јединство радње.
 • Драмски писац – аутор дела писаног за позориште, телевизију, радио
 • Сцена – простор на коме се одвија радња
 • Лице- јунак који говори у драми
 • Редитељ - осмишљава како ће изгледати представа
 • Сценограф –осмишљава како ће изгледати сцена
 • Костимограф – осмишљава костиме за представу
 • Кореограф – осмишљава игру
 • Шминкер – осмишљава и дочарава изглед лика
 • Композитор – компонује музику за представу
 • Попис лица- налази се на почетку драмског дела;
 • Позоришна листа (афиша)- подаци о ликовима, месу и времену догађања радње;
 • Ремарке (дидаскалије)- пишчева упутства, напомене глумцима (најчешће су у загради);
 • Чин- драмска целина којом је остварено јединство драмске радње;
 • Појава (слика, призор)- део чина који представља неку промену на сцени (долазак новог лица);
 • Дијалог -неопходан услов постојања драме; -разговор двају или више лица на позорници;
 • Драмски монолог- говор једног лица, представља лирски елеменат драме

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
+381 63 525 297      podrska@ucimosrpski.rs
ucimosrpski.rs
Бранка Бубањ ПР Студио за едукацију УчимоСрпски Нови Сад
Делатност: Остало образовање
Шифра делатности: 8559
Матични број: 65869853
ПИБ: 112095452