Облици приповедања

                    Облици приповедања

Приповедање (нарација)   

  •  хронолошко приповедање- казивање занимљивих појединости углавном према времену појављивања   ( редом како су се дешавала );
  •    ретроспективно приповедање -причање о прошлим догађајима у обрнутом временском смеру од садашњости ка прошлости;
  •  приповедање у првом лицу- писац користи прво лице да би приповедање било сугестивније и убедљивије;
  •  приповедање у трећем лицу- писац се дистанцира од предметне стварности којом се бави и тежи ка објективности;

Описивање ( дескрипција ) -  сликање људи, ствари, природе…проткано осећањима и размишљањима;

  • опис лика (портрет) -   приказивање лика са циљем да се истакну карактеристичне физичке особине и душевно стање;
  •  опис природе (пејзаж) - карактеристични облици земљишта, присуство биљног и животињског света, присуство људи… 

Дијалог - разговор између двају или више ликова у књижевном делу;

Монолог - лик се обраћа самом себи;

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
+381 63 525 297      podrska@ucimosrpski.rs
ucimosrpski.rs
Бранка Бубањ ПР Студио за едукацију УчимоСрпски Нови Сад
Делатност: Остало образовање
Шифра делатности: 8559
Матични број: 65869853
ПИБ: 112095452