Падежи

Видео
Теорија

Појам променљивих и непроменљивих речи

Падежи су различити облици једне те исте именске речи. Промена по падежима се зове деклинација. По падежима се мењају именске речи. Именске речи су: именице, заменице, придеви и неки бројеви.

У српском језику има седам падежа који се дела на независне и зависне. Независни падежи су номинатив и вокатив. Могу самостално да стоје. Зависни падежи су генитив, датив, акузатив, инструментал и локатив. Користе се са предлозима и без предлога.

Независни падежи:

Номинатив има значење вршиоца радње. У реченици најчешће врши службу субјекта и именског дела предиката.

Примери за номинатив:

 • Сунце овог лете греје ли греје.
 • Сунце је звезда.

Вокатив се користи за дозивање и скретање пажње. У реченици нема службу.

Примери за вокатив:

 • Молим Вас, господине, хтео бих још мало.
 • Збогом, пријатељи!

Зависни падежи:

Генитив најчешће има деоно, присвојно и значење потицања. У реченици најчешће има службу објекта, атрибута и прилошке одредбе.

Примери за генитив:

 • Посадили су много цвећа и нешто борова.
 • Поломљена пера лука вирила су му из торбе.
 • Ујутру се из димњака дижу наранџаста стабла дима.

Датив најчешће има значење намене и правца кретања. У реченици има службу објекта и прилошке одредбе.

Примери за датив:

 • Једну кифлу је дао брату, а другу сестри.
 • Пожурила је према центру града.

Акузатив најчешће има значење трпиоца радње и циља. У реченици има службу објекта и прилошких одредби.

Примери за акузатив:

 • У нашој кући нико никада није имао лопту.
 • Обрадовали су се кад су сели за сто.

Инструментал најчешће има значење друштва, средства и места. У реченици има службу прилошких одредби и објекта.

Примери за инструментал:

 • Само је са њима могао о свему да прича.
 • Стид му је црвенилом прекрио лице.
 • Недељом, кад клупе спавају као да је у воду потонуо свет.

Локатив најчешће има значење места и трпиоца радње. У реченици има службу објекта и прилошких одредби.

Примери за локатив:

 • Причала им је о препелици и о гушчићима.
 • Играли су се на ливади.

Детаљнија објашњења о падежима дата су у видеима испод:


Сазнаћеш

 • шта су падежи
 • које врсте речи се мењају по падежима
 • који падежи су независни
 • који падежи су зависни
 • које значење имају падежи
 • коју службу у реченици имају падежи
 • како да препознаш падеж
 • како да препознаш значење падежа
 • како да препознаш службу падежа у реченици

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
+381 63 525 297      podrska@ucimosrpski.rs
ucimosrpski.rs
Вишња Бубањ Вучић ПР Едукативни центар Нови Сад
Делатност: Остало образовање
Шифра делатности: 8559
Матични број: 67336623
ПИБ: 114117568