Граматичке категорије глагола

                                              ГРАМАТИЧКЕ КАТЕГОРИЈЕ ГЛАГОЛА

Конјугација – промена глагола по временима, начинима и лицима

Граматички род  мушки, женски и средњи  имају само глаголски придеви радни и трпни (учио, учила, учило...учен, учена, учено...)

Граматички број (једнину и множину) има већина глаголских облика  ( носим, носимо…)

Лице (имају и личне и показне заменице) – учим, учиш…

Потврдни и одрични облик -  учим , не учим   несамостална променљива врста речи.

Значење глагола  - радња: читати, певати         стање: спавати, расти   збивањe: севати, свитати

Пази! Неки глаголи могу да казују радњу, стање и збивање. Које значење имају можемо видети из реченице:

 Лист је пао са гране. (збивање) Камен му је пао са срца. (стање)

Глаголски вид (глаголи према трајању радње)

Несвршени  (имперфективни)  а) трајни: трчати, певати, седети, учити, спавати  б) учестали: облетати, шушкати, претрчавати, 

Свршени (перфективни)  a) почетно свршени: потрчати, запевати, б) завршно свршени: дотрчати, преписати  в) тренутни: пући, пасти

 Двовидски: јести, телефонирати, чути, видети, вечерати

Глаголски род (глаголи према предмету радње)

Прелазни: (ШТА?) имају ОБЈЕКАТ кувати, учити, певати

Непрелазни: немају ОБЈЕКАТ ићи, седети, стајати, спавати

Повратни а) прави повратни:  обути се (себе), очешљати се (себе)  б) неправи повратни: знојити се, стидети се  в) узајамноповратни: руковати се, дружити се

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
+381 63 525 297      podrska@ucimosrpski.rs
ucimosrpski.rs
Вишња Бубањ Вучић ПР Едукативни центар Нови Сад
Делатност: Остало образовање
Шифра делатности: 8559
Матични број: 67336623
ПИБ: 114117568