Заграда

     Заграда

-део текста који се посебно додаје: Написао је пријатељу писма (путописе).

- двојако читање текста: За (не) поштовање прописа...

-део текста који је придодат: Расковник, некаква, (може бити измишљена) трава …

-иза редног броја или слова за нови одељак: 1) Тачка, а) нови ред

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
+381 63 525 297      podrska@ucimosrpski.rs
ucimosrpski.rs
Бранка Бубањ ПР Студио за едукацију УчимоСрпски Нови Сад
Делатност: Остало образовање
Шифра делатности: 8559
Матични број: 65869853
ПИБ: 112095452