Наводници

                            

Наводници

-навођење туђих речи: Рече: Доћи ћу.

- ироничан став писца: Баш сипаметан.

-у навођењу назива установа: Ради уПобеди. Идем у Основну школу Свети Сава".

- навођење наслова уметничких дела: Читала сам роман На Дрини ћуприја.

НАПОМЕНА

Уместо наводника управни говор можемо обележавати цртом.

Чуо сам те, чуо! рекао је деда.

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
+381 63 525 297      podrska@ucimosrpski.rs
ucimosrpski.rs
Бранка Бубањ ПР Студио за едукацију УчимоСрпски Нови Сад
Делатност: Остало образовање
Шифра делатности: 8559
Матични број: 65869853
ПИБ: 112095452