Црта

      Црта

-уместо наводника: Дошли смо рече Пера.Добро нам дошли!

-између цифара у значењу предлога од -  до: Вук Стефановић Караџић (17871864)

- у везама равноправних напоредних односа: Утакмица Србија Шпанија

-у везама просторног односа: Пруга Нови Сад Суботица

-посебни део реченице ако се жели истаћи: Дођемкад њих нигде нема.

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
+381 63 525 297      podrska@ucimosrpski.rs
ucimosrpski.rs
Бранка Бубањ ПР Студио за едукацију УчимоСрпски Нови Сад
Делатност: Остало образовање
Шифра делатности: 8559
Матични број: 65869853
ПИБ: 112095452