Писање речи заједно или одвојено

Писање речи заједно или одвојено – зависи од значења

и ако (дођеш и ако не дођеш)      иако (мада ниси знао)

у очи (ме гледа)                               уочи (празника)

за сада (ово је за сада)                   засада (је све у реду)

на поље (пала роса)                      напоље (изађи)

на велико (се тргује)                    навелико (се прича)

до бога (се чује)                             добога (је лоше)

за час (за следећи час)                зачас (брзо)

на глас (изашао на глас)               наглас (чита)

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
+381 63 525 297      podrska@ucimosrpski.rs
ucimosrpski.rs
Бранка Бубањ ПР Студио за едукацију УчимоСрпски Нови Сад
Делатност: Остало образовање
Шифра делатности: 8559
Матични број: 65869853
ПИБ: 112095452