Писање одричних придевских заменица

Писање одричних именичких заменица - ни од кога, ни од чега...

                    Писање одричних придевских заменица

                               НЕГАЦИЈА   ПРЕДЛОГ        ЗАМЕНИЦА

                                                ни                    за                      који

Ни за који задатак нисам спреман.   Ни пред чији праг нећу доћи.   Ни са каквим проблемом се не срећем.

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
Матични број: 65869853    ПИБ: 112095452