Писање речци НЕ, ЛИ и НАЈ

                                           Писање речци не, ли и нај

Растављено

-речца НЕ уз глаголе: не иде, не пева, не пише

-речца ЛИ у упитним реченицама: Да ли ћеш доћи? Јесте ли добро?

Састављено

-речца НЕ уз глаголе: нећу, немој, нисам, немам

- речца НЕ уз именице, придеве и прилоге: немир, несрећа, нечовек, нерадан, нелеп, некако, незанимљиво

-речца НАЈ у суперлативу придева: најлепши, најјужнији, најјефтинији, најискренији

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
+381 63 525 297      podrska@ucimosrpski.rs
ucimosrpski.rs
Бранка Бубањ ПР Студио за едукацију УчимоСрпски Нови Сад
Делатност: Остало образовање
Шифра делатности: 8559
Матични број: 65869853
ПИБ: 112095452