Писање речи у чијој је основи Ј

Писање речи у чијој је основи Ј-преглед градива

           Писање речи у чијој је основи Ј

Глас Ј се чује у неким речима, али се не пише

– најчешће у облицима мушког рода радног глаголског придева:  радио, возио, мислио, учио, седио

-не умеће се у групе гласова: аи, еи, ои, уи: каиш, неимар, доиста, фиока, радионица, виолина, милион, уистину

Глас Ј се пише

-ако је део основе речи: снаја/снаји, мој/моји, боја/бојица

-иза и, а испред а и е редовно се пише: авијација, идеја,

-код придева на –ијски: историјски, серијски, комшијски, азијски

императиву глагола: пиј/пијмо/пијте, налиј, бриј

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
+381 63 525 297      podrska@ucimosrpski.rs
ucimosrpski.rs
Бранка Бубањ ПР Студио за едукацију УчимоСрпски Нови Сад
Делатност: Остало образовање
Шифра делатности: 8559
Матични број: 65869853
ПИБ: 112095452