Падежи у служби субјекта и именског дела предиката

Падежи у служби субјекта и именског дела предиката

Субјекат може бити граматички и логички.

Граматички субјекат се налази  у номинативу. Казује вршиоца радње.

Номинатив - Пера је дошао. Они су стигли.  Уредне свеске су на столу.

Логички субјекат се налази у генитиву, дативу и акузативу.

У генитиву логички субјекат казује да неко или нешто постоји или не постоји.

У дативу и акузативу логички субјекат је носилац неког стања или расположења.

Генитив - Неста новаца. Нема више снега. Није било никога у школи.

Датив Марку се иде у град. Нама је свега доста. Њима је већ распуст.

Акузатив -  Перу боли глава. Вас је стид. Зар и тебе боли зуб?

                           Именски део предиката

Именски предикат казује нешто о субјекту и има два дела.

глаголски део предиката (помоћни глаголи) + именски део предиката (именске речи)

Пера је вредан.             Пера је први.      Пера је такав.          Пера је био ђак.

Именски део предиката налази се у номинативу.

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
+381 63 525 297      podrska@ucimosrpski.rs
ucimosrpski.rs
Вишња Бубањ Вучић ПР Едукативни центар Нови Сад
Делатност: Остало образовање
Шифра делатности: 8559
Матични број: 67336623
ПИБ: 114117568