Падежи у служби објекта

Падежи у служби објекта

Објекат је трпилац радње.

Добија се на питања ОД КОГА/ЧЕГА? КОМЕ/ЧЕМУ? КОГА/ШТА? С КИМ/ЧИМЕ? О КОМЕ/О ЧЕМУ?

Објекат може бити прави (ближи, директни) и неправи (даљи, индиректни).

Прави (ближи, директни) објекат налази се у деоном генитиву и акузативу без предлога.

Деони генитив – Донеси ми воћа.  Понео је нешто ствари.

Упознао је доста занимљивих људи.

Акузатив без предлога – Донеси ми воће. Понео је све ствари.  Попили смо сок.

Неправи (даљи, индиректни) објекат налази се у деоном генитиву који не може да се замени са акузативом без предлога, у аблативном генитиву, у дативу, акузативу са предлозима, инструменталу и локативу.

Деони генитив – Написмо се сока. (Не може- Написмо се сок. акузатив)

Наједосмо се воћа. (Не може – Наједосмо се воће. акузатив)

Аблативни генитив – Немамо више страха.  Пазите се грипа.

Сви се сећају школских дана.

Датив – Донео је мајци поклон. Донео нам је нове књиге. Ових дана њима све каже.

Акузатив са предлозима – Мисли на школу. Загледала се у нове ствари. Пази на њега.

Инструментал – Пише налив пером. Тугује за пријатељима. Чезне за њом.

Локатив – Причамо о свему.  Мислимо о домаћим задацима. Говори о нама.

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
+381 63 525 297      podrska@ucimosrpski.rs
ucimosrpski.rs
Вишња Бубањ Вучић ПР Едукативни центар Нови Сад
Делатност: Остало образовање
Шифра делатности: 8559
Матични број: 67336623
ПИБ: 114117568