Имперфекат (пређашње несвршено време)

Имперфекат помоћног глагола БИТИ (дужи и крећи облици)

                                 Једнина                                                      Множина

  1. лице бејах (бех)                                                         бејасмо(бесмо)
  2. лице бејаше (беше)                                                  бејасте (бесте)
  3. лице бејаше (беше)                                                  бејаху (беху)

    Користи се за грађење плусквамперфекта.                 Давно бејаху дошли кући.

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
+381 63 525 297      podrska@ucimosrpski.rs
ucimosrpski.rs
Бранка Бубањ ПР Студио за едукацију УчимоСрпски Нови Сад
Делатност: Остало образовање
Шифра делатности: 8559
Матични број: 65869853
ПИБ: 112095452