Глаголске основе

                                                            Глаголске основе

Инфинитивна основа

1.Ако се глагол у инфинитиву завршава на  ти, одбијемо тај наставак:    учи-ти, куца-ти

2. Ако се глагол у инфинитиву завршава на ћи или сти,

глагол ћемо ставити у 1. лице једнине аориста и одбити наставак  -ох:         вући, вук-ох; плести, плет-ох

Презентска основа

се добија од 1. лица множине презента коме се одбије наставак мо:   учи-мо, слика-мо, куца-мо.

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
+381 63 525 297      podrska@ucimosrpski.rs
ucimosrpski.rs
Вишња Бубањ Вучић ПР Едукативни центар Нови Сад
Делатност: Остало образовање
Шифра делатности: 8559
Матични број: 67336623
ПИБ: 114117568