Зарез (запета)

                              Запета (зарез)

- у набрајању:  Купили смо свеске, оловке, гумице и књиге.

- вокатив: Перо, дођи овамо! Овамо, Перо, дођи! Дођи овамо, Перо!

- узвици: Ух, баш је добро! Еј, дођи!   Изузетак-узвик О се не одваја запетом: О класје моје…

- уз различите речце и изразе: Он ће, сигурно, доћи. То је, истина, све на свом месту.

-апозиција: Јелена, моја другарица, је дошла. Дошла је Јелена, моја другарица.

- напоредни реченични делови: Било је лепо време, без ветра.

-апозитив: Срећан и задовољан, мој стриц седе да се одмори.

- испред везника НИ, НИТИ, ПА, ТЕ: Не дирај ни блок, ни бојице.

-испред супротних везника: А, АЛИ, НЕГО, ВЕЋ, А КАМОЛИ… Тебе сам видела, а не њега.

-напоредне реченице у сложеној, ако немају запету: Научио је, зна.

- супротне, искључне и закључне реченице: Звали смо их, али нису дошли. Сви су ту, само њега нема.

-инверзија у зависносложеној реченици: Када дођеш, испричаћу ти све.

- уметнуте зависне реченице (најчешће односне): У граду, који је најлепши, родила сам се.

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
+381 63 525 297      podrska@ucimosrpski.rs
ucimosrpski.rs
Бранка Бубањ ПР Студио за едукацију УчимоСрпски Нови Сад
Делатност: Остало образовање
Шифра делатности: 8559
Матични број: 65869853
ПИБ: 112095452