Генитивни знак (^)

                                          Генитивни знак (^)

-користи се у генитиву множине да би се разликовао од генитива једнине:

Одлазим од једног наставника.             Одлазим од неколико наставникâ.

Уплашио се од коња.                              Уплашио се од коњâ

Од једног примерâ се све не научи.        О доста примерâ се све научи.

-разликовање речи које имају свој акценат од оних који немају: Ја сâм сам то урадио. Дошао је да дâ крв.

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
+381 63 525 297      podrska@ucimosrpski.rs
ucimosrpski.rs
Бранка Бубањ ПР Студио за едукацију УчимоСрпски Нови Сад
Делатност: Остало образовање
Шифра делатности: 8559
Матични број: 65869853
ПИБ: 112095452