Генитивни знак (^)

Генитивни знак (^) је правописни знак

                                          Генитивни знак (^)

-користи се у генитиву множине да би се разликовао од генитива једнине:

Одлазим од једног наставника.             Одлазим од неколико наставникâ.

-разликовање речи које имају свој акценат од оних који немају: Ја сâм сам то урадио. Дошао је да дâ крв.

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
Матични број: 65869853    ПИБ: 112095452