Врсте риме

                                                    Врсте риме

Укрштена рима Јечмена жута поља зрела

Речни се плићак зрачи;

Купина сја сунчана врела,

Ту змија кошуљу свлачи.

Римују се 1. и 3. стих, 2. и 4. стих.                                    Поље, Ј. Дучић

Парна рима  На висоравни, где је сјало

Од сунца све ко огледало

Чини се сад да неће стати

Киша и сунце опет сјати.

Римују се 1. и 2. стих, 3. и 4. стих.             Лето на висоравни, С. Раичковић

Обгрљена рима       И вече је као од фила.

Отвара мати прозор у шир.

Одједном букне цели свемир

као најслађа ванила.

Римују се 1. и 4. стих, 2. и 3. стих  Кад мати меси медењаке, Б.В. Радичевић

Према броју римованих слогова рима може бити:

  1. мушка – подударање у једном слогу: цвет-свет, луг-друг
  2. женска – подударање у два слога: гасе-красе, личе-диче
  3. средња (дактилска) рима подударање у три слога: младости-радости            

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
+381 63 525 297      podrska@ucimosrpski.rs
ucimosrpski.rs
Бранка Бубањ ПР Студио за едукацију УчимоСрпски Нови Сад
Делатност: Остало образовање
Шифра делатности: 8559
Матични број: 65869853
ПИБ: 112095452