Писмо мајци, Сергеј Јесењин

                             Писмо мајци, Сергеј Јесењин           

 • Књижевни род: лирика
 • Књижевна врста: рефлексивно (мисаоно)- љубавна елегија
 •                           Елегија: лирска песма којом се исказују сетна и тужна расположења
 • Тема: љубав према мајци
 • Мотиви: мајка, љубав, брига, нежност, топлина
 • Мајчин лик: искрена, неискварена, брижна
 • Песников лик: депресиван, нежан, сиромашан, боем, отуђен од живота
 •                              Живот у граду је пун пијанства, туча и насиља.
 • Лирски субјекат: песник
 • Врста строфе: катрен (строфа од четири стиха)
 • Контраст: село-град, прошлост-садашњост
 •                           Контраст: поређење по супротности

Ти једина утеха си моја,
светло што ми сија истим жаром

Сергеј Јесењин (Константиново 1895 –  Лењинград 1925), позната дела: Ана Сњегина, црни човек; збирке песама: Исповест мангупа, Крчмарска Москва... https://sh.wikipedia.org/wiki/Sergej_Jesenjin

Писмо мајци, Сергеј Јесењин   

Јеси л' жива, старичице моја?
Син твој живи и поздрав ти шаље.
Нек увечер над колибом твојом
Она чудна светлост сја и даље.

Пишу ми да виђају те често
због мене веома забринуту
и да идеш сваки час на цесту
у свом трошном старинском капуту.

У сутону плавом да те често
увек исто привиђење мучи:
како су у крчми фински нож
у срце ми заболи у тучи.

Немај страха! Умири се, драга!
Од утваре то ти срце зебе.
Тако ипак пропио се нисам
да бих умро не видевши тебе.

Као некад, и сада сам нежан,
и срце ми живи само сном,
да што при побегнем од јада
и вратим се у наш ниски дом.

Вратићу се кад у нашем врту
рашире се гране пуне цвета.
Само немој да у рану зору
будиш ме као пре осам лета.

Немој будит' одсањане снове,
нек' мирује оно чега не би:
одвећ рано заморен животом,
само чемер осјећам у себи.

И не учи да се молим. Пусти!
Нема више враћања ка старом.
Ти једина утеха си моја,
светло што ми сија истим жаром.

Умири се! Немој да те често
виђају онако забринуту,
и не иди сваки час на цесту
у свом трошном старинском капуту.

Београд : Народна књига : Култура, 1966.

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
+381 63 525 297      podrska@ucimosrpski.rs
ucimosrpski.rs
Вишња Бубањ Вучић ПР Едукативни центар Нови Сад
Делатност: Остало образовање
Шифра делатности: 8559
Матични број: 67336623
ПИБ: 114117568