Љубавна песма, Рајнер Марија Рилке

                                  Љубавна песма,  Рајнер Марија Рилке            

 • Књижевни род: лирика
 • Књижевна врста: мисаона песма
 • Тема: однос песника и песме
 • Мотиви: љубав, спајање, душа, уметност, заједништво
 • Лирски субјекат: песник
 • Поређење: Али ипак, све што додирне нас двоје
 •                       као гудало нас неко спаја, које
 •               Поређење: Два појма се пореде по сличности како би се истакле њихове особине
 • Епитети: у неки страни, туђи кутак
 •             Епитет: стоји најчешће уз именицу и означава неку њену битну, сликовиту и значајну особину
 • Метафора: неће је твоје њихати дубине.
 •           Метафора: скраћено поређење, има пренесено значење
 • Симбол: песма
 •             Симбол: материјална ознака за апстрактни појам

Рајнер Марија Рилке (нем. Rainer Maria Rilke; Праг, 1875 — Валмонт, 1926), аустријски песник, збирке песама: Ране песма, Књига слика, Часловац, Реквијем, Сонети Орфеју… https://hr.wikipedia.org/wiki/Rainer_Maria_Rilke

Љубавна песма,  Рајнер Марија Рилке   

Како да душу спутам, да се твоје

не такне? Како мимо тебе њом

да грлим друге ствари и даљине?

Ах, радо бих да склоним је на које

заборављено место усред тмине,

у неки страни, туђи кутак, у ком

неће је твоје њихати дубине.

Али ипак, све што додирне нас двоје

као гудало нас неко спаја, које

из двеју струна један мами глас.

На ком смо инструменту? Ко нас сатка?

И који ово свирач држи нас?

О, песмо слатка.

Београд : Завод за издавање уџбеника, 1964.

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
+381 63 525 297      podrska@ucimosrpski.rs
ucimosrpski.rs
Вишња Бубањ Вучић ПР Едукативни центар Нови Сад
Делатност: Остало образовање
Шифра делатности: 8559
Матични број: 67336623
ПИБ: 114117568