Ламент над Београдом, Милош Црњански

                       Ламент над Београдом ,  Милош Црњански           

 • Књижевни род: лирика
 • Књижевна врста: поема
 •            Поема: обимна епско-лирска песма
 •            Епски елементи: сећање на прошлост Београда, других градова, мртвих другова
 •            Лирски елементи: највећи део поеме
 • Тема: живот, путовање, носталгија, љубав, повратак, Београд
 • Осећања: тадашња осећања песника да је све је на свету повезано, слике из других градова и Београд
 • Ламент: туговање, жалопојка, јадиковка
 • Лирски субјекат: песник
 • Мотиви: ништавило, пролазност, празнина, смрт, носталгија, Београд
 • Контраст: прошла времена наспрам садашњег времена када Београд расте и развија се
 •                    смрт/живот, сан/привид, бесмисао/смисао
 •             Контраст: поређење по супротности
 • Апострофа: Ти, међутим, растеш, уз зорњачу јасну
 •              Апострофа: обраћање неживом као да је живо
 • Поређење: Ти сјајиш као ископан стари мач.
 •              Поређење: два појма се пореде по сличности како би се истакле њихове особине

Милош Црњански (Чонграда, 1893 — Београд, 1977), песник, писац, дипломата, значајна дела: збирка песама: Лирика Итаке; песме и поеме: Стражилово, Сербија, Ламент над Београдом; романи: Сеобе, Дневник о Чернојевићу, Роман о Лондону… https://sh.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_Crnjanski

 Ламент над Београдом ,  Милош Црњански  (одломак из поеме)

ЈАН МАЈЕН и мој Срем,

Парис, моји мртви другови, трешње у Кини,

привиђају ми се још, док овде ћутим, бдим, и мрем

и лежим, хладан, као на пепелу клада.

Само, то више и нисмо ми, живот, а ни звезде,

него нека чудовишта, полипи, делфини,

што се тумбају преко нас, и плове, и језде,

и урличу: „Прах, пепео, смрт је то.“

А вичу и руско „ничево“ –

и шпанско „нада“.

                        Ти, међутим, растеш, уз зорњачу јасну,

                        са Авалом плавом, у даљини, као брег.

                        Ти трепериш, и кад овде звезде гасну,

                         и топиш, ко Сунце, и лед суза, и лањски снег.

                        У Теби нема бесмисла, ни смрти.

                         Ти сјајиш као ископан стари мач.

                        У Теби све васкрсне, и заигра, па се врти,

                         и понавља, као дан и детињи плач.

                        А кад ми се глас, и очи, и дах, упокоје,

                        Ти ћеш ме, знам, узети на крило своје.

                                         ***

ЖИВОТ људски, и хрт,

свео лист, галеб, срна, и Месец на пучини,

привиђају ми се, на крају, ко сан, као и смрт

једног по једног глумца нашег позоришта.

Само, све то, и ја, нисмо никад ни били више,

него нека пена, тренутци, шапат у Кини,

што шапће, као и срце, све хладније и тише:

да не остају, ни Минг, ни yang, ни yin,

ни Тао, трешње, ни мандарин.

Нико и ништа.

 

                        Ти, међутим, сјаш, и сад, кроз сан мој тавни,

                         кроз безброј суза наших, вечан, у мрак, и прах.

                        Крв твоја ко роса пала је на равни,

                        ко некад, да хлади толиких самртнички дах.

                        Грлим још једном, на Твој камен стрми,

                        и Тебе, и Саву, и Твој Дунав тром.

                        Сунце се рађа у мом сну. Сини! Севни! Загрми!

                        Име Твоје, као из ведрог неба гром.

                        А кад и мени одбије час стари сахат Твој,

                        то име ће бити  последњи шапат мој.

                                                    Cooden Beach, 1956

Johannesburg : Copyright by Author, 1962.

 

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
+381 63 525 297      podrska@ucimosrpski.rs
ucimosrpski.rs
Вишња Бубањ Вучић ПР Едукативни центар Нови Сад
Делатност: Остало образовање
Шифра делатности: 8559
Матични број: 67336623
ПИБ: 114117568