Канцонијер, Франческо Петрарка

                    Канцонијер, Франческо Петрарка  

Збирка од  366 песама посвећена Лаури коју је први пут видео у Авињону у цркви Свете Кјаре шестог дана априла 1327. године.

Састоји се из два дела. Први део – за живота Лауре, други део – након Лаурине смрти.

  • Књижевни род: лирика
  • Књижевна врста: љубавна песма
  • Тема: љубав, песник благосиља време и место када и где је упознао Лауру
  • Лирски субјекат: песник
  • Главни мотив: Лаура
  • Мотиви: блаженство, патња, љубав, жудња, сузе
  • Строфе: катрен (строфа од четири стиха), терцина/терцет (строфа од три стиха)
  •              Сонет: четрнаест стихова распоређених у четири строфе, два катрена и две терцине

Франческо Петрарка (итал. Francesco Petrarca; Арецо, 1304 — Арква Петрарка, 1374) био је италијански песник на народном и латинском језику, хуманиста, аутор Канцонијера једне од најпознатијих збирки песама свих времена.

https://sh.wikipedia.org/wiki/Francesco_Petrarca

Канцонијер, Франческо Петрарка  

LXI

Нека је блажен дан, месец и доба,

Година, час и тренут, оно време

И лепи онај крај и место где ме

Згодише ока два, спуташе оба.

Блажене прве патње које вежу

У слатком споју са љубављу мене,

И лук и стрела што погодише ме,

И ране које до срца ми сежу.

Блажени били сви гласови, које

Уз узда, жудњу и сузе без броја

Просух, зовућ име Госпе моје;

И блажене све хартије где пишем

У славу њену, и мисао моја

Која је њена, и ничија више.

Превео И. В. Лалић

Београд : Гутенбергова галаксија, 1996.

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
+381 63 525 297      podrska@ucimosrpski.rs
ucimosrpski.rs
Вишња Бубањ Вучић ПР Едукативни центар Нови Сад
Делатност: Остало образовање
Шифра делатности: 8559
Матични број: 67336623
ПИБ: 114117568