Језик свакодневне комуникације

КОМУНИКАЦИЈА 

Природни језик је најважније и најсавршеније средство споразумевања међу људима.

Говорна комуникација

 • саговорник присутан
 • дијалог
 • гест
 • мимика
 • спонтан
 • реченична интонација
 •  паузе и ритам реченице
 • саговорник утиче на садржај комуникације и њен ток
 • емоционалност је присутна
 • реченице кратке, једноставне
 • поштапалице, жаргон...

Писана комуникација

 • одсуство саговорника
 • монолог
 • у зависности од тога коме се обраћамо бирамо теме
 • од онога коме је намењено бирамо начин изражавања
 • реченице дуге и сложене
 • формалан начин комуникације
 • потребно је да буде граматички правилан
 • суптилан начин исказивања емоција
 • истиче га интелектуалност

Нејезичка средства

Знаковни системи

 • гест-мимика
 • научна симболизација
 •  саобраћајна сигнализација
 •  знакови за комуникацију помоћу компјутера и других система комуникације

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
+381 63 525 297      podrska@ucimosrpski.rs
ucimosrpski.rs
Вишња Бубањ Вучић ПР Едукативни центар Нови Сад
Делатност: Остало образовање
Шифра делатности: 8559
Матични број: 67336623
ПИБ: 114117568