Стилови комуникације

СТИЛ

Стил је начин изражавања. Огледа се у ставу који се заузима према предметима који се описују.

ВРСТЕ СТИЛА

Разговорни (говорни) - испољава се у свакодневном говору; остварује се дијалогом, спонтан је;

Научни - примењује се у науци; јасан, прецизан, концизан, логичан, користе се стручни термини;

Научнопопуларни - прилагођен широј читалачкој публици; користи се за писање уџбеника и друге пригодне литературе;

Књижевноуметнички (литерарни) - емоционалан, субјективан, сликовит; користе се речи пренесеног значења;

Новинарски (публицистички) -  рационалан, јасан, једноставан, информативан, објективан; користи се за писање: вести, извештаја, репортаже… даје одговор на питања: КО, ШТА, КАДА, ГДЕ, КАКО или ЗАШТО;

Административни - прецизан, јасан, сажет, устаљене фразе, одсуство емоционалности; користи се за писање закона, молби, жалби, тужби…

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
+381 63 525 297      podrska@ucimosrpski.rs
ucimosrpski.rs
Вишња Бубањ Вучић ПР Едукативни центар Нови Сад
Делатност: Остало образовање
Шифра делатности: 8559
Матични број: 67336623
ПИБ: 114117568