Прилагођено писање имена из страних језика

Прилагођено писање имена из страних језика-преглед градива

                                                           Прилагођено писање имена из страних језика

ТРАНСКРИПЦИЈА- изговор страних имена прилагођен нашем гласовном систему и фонетском писму

-речи које учестало користимо прилагођени су духу нашег језика: биологија, физика, хирургија, Зевс, Олимп,

- усвојени облици се не мењају иако одступају од правила транскрипције: Њујорк, Беч, Рим, Солун, Венеција, Финска, Кина, Нови Зеланд

Властита имена

а) изворно писање латиницом Shakespeare, Newton, Casablanca

б) прилагођено писање ћирилицом и латиницом: Шекспир/Šekspir, Њутн/Njutn, Казабланка/Kazablanka

-у именима и позајмљеницама из страних језика обавезно се пише међусамогласничко ј (ија, ије, ију): Дијаз-не Диаз, Лијеж - не Лиеж

- удвојени сугласници се преносе као један: Мухаммед/ Мухамед

-имена из живих језика немају адаптацију наставка сем женских имена: Жаклин/Жаклина, `Шампањ/Шампања

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
+381 63 525 297      podrska@ucimosrpski.rs
ucimosrpski.rs
Вишња Бубањ Вучић ПР Едукативни центар Нови Сад
Делатност: Остало образовање
Шифра делатности: 8559
Матични број: 67336623
ПИБ: 114117568