Писање сугласника Х

                                ПИСАЊЕ СУГЛАСНИКА  Х

На почетку речи: хлеб, хвала, хоћу, хајдук, хаљина

У средини речи: махати, махуна, рухо

На крају речи: кожух, трбух, слух, њух

У генитиву множине:

а) придеви: ведрих (људи), добрих (жена),

б) бројеви: првих, других, трећих

ДУБЛЕТИ – двојако писање

уво/ухо,   глувонем/глухонем,    сув/сух,    кијати/кихати,

снаја/снаха,   кухиња/кујна

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
+381 63 525 297      podrska@ucimosrpski.rs
ucimosrpski.rs
Вишња Бубањ Вучић ПР Едукативни центар Нови Сад
Делатност: Остало образовање
Шифра делатности: 8559
Матични број: 67336623
ПИБ: 114117568