Писање сложеница и полусложеница

                    Писање сложеница и полусложеница

Сложенице

-сложенице: родољуб, аеродром, наливперо, фотомонтажа

-придеви ако је нијанса боје: светлозелени, тамноплави

-сложени прилози и предлози: каткад, којекуда, такорећи, наместо, украј, поврх

- израз састављен од предлога и неке друге речи: одонда, успут, нажалост

-предлог и нека друга реч: успут, додуше, допола, затим, нажалост

-реч са једночланим бројем: једанпут, двапут, трипут

Полусложенице

Речи које су срасле у једну реч, али свака реч има свој акценат. Одвајају се цртицом.

- угљен-диоксид, топ-листа, ауто-трке, ремек-дело, топ-листа

-комбинација боја: црно-бело, плаво-жуто

- термини са радиом као комуникационим средством: радио-таласи, радио-аматер

-ако је први део полусложенице једно слово: а-основе, х-зраци, А-бомба

- изрази: мање-више, данас-сутра, збрда-здола, два-три

- узвици: туц-муц, бла-бла, ав-ав, хи-хи-хи

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
+381 63 525 297      podrska@ucimosrpski.rs
ucimosrpski.rs
Бранка Бубањ ПР Студио за едукацију УчимоСрпски Нови Сад
Делатност: Остало образовање
Шифра делатности: 8559
Матични број: 65869853
ПИБ: 112095452