Писање скраћеница

                                      Писање скраћеница

Са тачком

- опште скраћенице: в. (види), о. м. (овог месеца),

- иза почетне групе сугласника: мн. (множина), и др. (и друго)

- до другог самогласника: проф. (професор), гимн. (гимназија)

- до трећег или четвртог самогласника: геогр. (географија), археол. (археолошки)

- сажете скраћенице: итд. (и тако даље),тј. (то јест), тзв. (такозвани)

- уобичајени латински изрази: P.S. (post skriptum), N.N. (nomen nescio –не знам име)

Без тачке

-реч скраћена на завршетку: др (доктор), Бгд (Београд), гђа (госпођа)

-мерне јединице: km/км (километар), cm/цм (центиметар), g/г (грам)

-интернационалне скраћенице мерних јединица (латиницом): A (ампер), F (фарад),  W (ват)

-верзалне скраћенице: МС (Матица српска), УНИЦЕФ, УНЕСКО

Обрати пажњу – Скраћенице се у тексту читају као целе речи.

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
+381 63 525 297      podrska@ucimosrpski.rs
ucimosrpski.rs
Вишња Бубањ Вучић ПР Едукативни центар Нови Сад
Делатност: Остало образовање
Шифра делатности: 8559
Матични број: 67336623
ПИБ: 114117568