Писање присвојних придева

                                                                      Писање присвојних придева

Писање присвојни придева насталих од именица на гласовне групе –ов, -ев, -ин

  • пишу се великим словом: Јован-Јованов, Милош-Милошев, Пера-Перин

Писање присвојни придева насталих од именица на гласовне групе –ски, -шки, -чки

  • пишу се малим словом: Нови Сад-новосадски, Шабац-шабачки, Ниш-нишки
  • ПАЗИ! на називе које се завршавају на - ски, -шки, -чки:
  • Новосадска банка, Футошки пут, Бечки договор

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
+381 63 525 297      podrska@ucimosrpski.rs
ucimosrpski.rs
Вишња Бубањ Вучић ПР Едукативни центар Нови Сад
Делатност: Остало образовање
Шифра делатности: 8559
Матични број: 67336623
ПИБ: 114117568