Писање присвојних придева

Писање присвојних придева-преглед градива, пишу се великом словом присвојни придеви настали од властитих имена са наставцима...

                                                                 Писање присвојних придева

Писање присвојни придева насталих од именица на гласовне групе –ов, -ев, -ин

  • пишу се великим словом: Јован-Јованов, Милош-Милошев, Пера-Перин

Писање присвојни придева насталих од именица на гласовне групе –ски, -шки, -чки

  • пишу се малим словом: Нови Сад-новосадски, Шабац-шабачки, Ниш-нишки

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
Матични број: 65869853    ПИБ: 112095452