Писање одричних именичких заменица

                                           Писање одричних именичких заменица

Одричне именичке заменице: НИКО, НИШТА

                           НЕГАЦИЈА  ПРЕДЛОГ  ЗАМЕНИЦА

                                          ни                од              кога

ГенитивНи од кога  не бежи. Ни од чега се не плаши.

Акузатив: Ни за кога не пита. Ни за шта се не интересује.

Инструментал: Ни са ким се не дружи. Ни са чим не ради.

Локатив: Ни о коме не мисли. Ни о чему не брине.

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
+381 63 525 297      podrska@ucimosrpski.rs
ucimosrpski.rs
Бранка Бубањ ПР Студио за едукацију УчимоСрпски Нови Сад
Делатност: Остало образовање
Шифра делатности: 8559
Матични број: 65869853
ПИБ: 112095452