Писање бројева

Писање бројева-преглед градива, основни и редни бројеви, писање датума

                                                         Писање бројева

Основни бројеви

1, 2, 3… један, два , три…     11, 12, 13… једанаест, дванаест, тринаест…

21, 22, 23… двадесет (и) један, двадесет (и) два, двадесет (и) три,

112, 122, 1012…сто дванаест, сто двадесет (и) два, хиљаду дванаест

400 –четиристо/четири стотине 600- шестсто/шест стотина

Редни бројеви

1. 2.  3. (арапске цифре – обавезно тачка)  I II III (римске цифре - обавезно без тачке)

-сто двадесет (и) два, двадесет (и) други – пише се растављено

два пута, три пута...  пише се растављено          једанпут, двапут, трипут... пише се састављено

- не ставља се тачка ако долази други правописни знак Иво Андрић (1892-1975)

Писање датума

  1. 11. 1920. 1. XI 1921. 1. новембар 1922.

Можемо ставити скраћено - год. или пуну реч – године (није потребно јер се година подразумева).

  1. 11. 1918. год.   1. XI 1918.  године            Не пише се 01.11. 1920.

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
Матични број: 65869853    ПИБ: 112095452