Лексика према сфери употребе

ЛЕКСИКА ПРЕМА СФЕРИ УПОТРЕБЕ

Општеупотребна лексика - речи којима се служе сви људи (кућа, мајка, небо, сунце, киша, песма…)

Терминолошка лексика - стручна лексика и изрази; речи које се употребљавају у одређеној области, нпр. у науци о језику  (лингвистици) морфема, фонетика, синтакса…

Арготизми (жаргон, сленг) -  уличарске или шатровачке речи; (хиљадарка,   кева,  лова, пљуга,…) њиме говоре одређене друштвене средине, класе, групе, професије

Вулгаризма - непристојне речи (псовке)

Дијалектизми (провинцијални, локални говор) - користе се у једној области на ограниченом терену ( долма, лебац, фафарони, курузи…)

некњижевне речи, употреба је дозвољена само за типизирање и индивидуалисање личности

Професионализми - припадају дијалектизмима; користи је група људи која се бави истим занимањем нпр. лекари, инжењери, правници…

Архаизми - застареле речи или изрази као и застарели облици речи (јуност = младост, женик = младожења, дочим = док…)

Неологизми - новонастале речи или изрази, нова значења речима која већ постоје ( зиповање – збијање, логовање – бележење, принтовање – штампање, процесирање – обрада података…

Идиоми (фразеологизми, устаљени изрази, фразеолошки обрти) - речи које своје значење добијају кроз цео израз (има путера на глави, с неба па у ребра …) када се цела реченица употребљава као фраза ( Не вреди ни пребијене паре.) поједини идиоми имају облик синтагме ( око соколово, медвеђа услуга, бубе у глави….)

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
+381 63 525 297      podrska@ucimosrpski.rs
ucimosrpski.rs
Вишња Бубањ Вучић ПР Едукативни центар Нови Сад
Делатност: Остало образовање
Шифра делатности: 8559
Матични број: 67336623
ПИБ: 114117568