Лексика према пореклу речи

Лексика према пореклу речи: изворне речи, варваризми, интренационализми... - преглед градива

ЛЕКСИКА ПРЕМА ПОРЕКЛУ РЕЧИ

Изворне речинастале у нашем језику или су наслеђене од  наших предака

Варваризми - речи страног порекла, често се сматрају непожељнима јер нарушавају чистоту језика ( шрафцигер, авлија, фруштук… )

                     Према језику из ког су дошли називају се и : турцизми, германизми, галицизми..

  # овде не спадају речи које чине научну, техничку или друштвено – политичку терминологију ( хемија, алкалан, рачунар, интелигенција…)

 Интернационализми   -   употребљавају се у многим језицима тј. имају интернационални карактер ( академија, генерал, фудбал, апостол …)

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
+381 63 525 297      podrska@ucimosrpski.rs
ucimosrpski.rs
Вишња Бубањ Вучић ПР Едукативни центар Нови Сад
Делатност: Остало образовање
Шифра делатности: 8559
Матични број: 67336623
ПИБ: 114117568