Цртица

  Цртица

- на крају реда када се реч преноси у други ред: учи- тељица

-између групе цифара у телефонским бројевима 164-787

- као падежни наставак код скраћеница писаних великим словом УНИЦЕФ-а

-у комбинацији бројева и речи: 50-годишњица

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
+381 63 525 297      podrska@ucimosrpski.rs
ucimosrpski.rs
Бранка Бубањ ПР Студио за едукацију УчимоСрпски Нови Сад
Делатност: Остало образовање
Шифра делатности: 8559
Матични број: 65869853
ПИБ: 112095452