Акценатска норма - Вежба

Знак питања (?)

Пише се:

  • на крају упитне реченице: Шта сад да радим?
  • један упитник када има више упитних реченица у низу: Где си био, шта си купио?
  • иза наслова када се упућује отворено питање: Ко је крив?

Не пише се:

  • иза зависноупитних реченица: Стално нас питају како смо се провели.
  • иза наслова ако је исказна реченица у којој је изостављена главна реченица:

Од чега зависи наш успех ( Пун наслов би био: Објаснићу од чега зависи наш успех)

Провери своју претплату!

Не дозволи да ти претплата истекне када ти је најпотребнија, баш пред тест или пред одговарање.
Реагуј на време!
ПРОВЕРИ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
+381 63 525 297      podrska@ucimosrpski.rs
ucimosrpski.rs
Вишња Бубањ Вучић ПР Едукативни центар Нови Сад
Делатност: Остало образовање
Шифра делатности: 8559
Матични број: 67336623
ПИБ: 114117568