0% kompletirano
0/18 koraka

Структура епског дела

Структура епског дела

 СТРУКТУРА ЕПСКОГ ДЕЛА

Темапредмет или мисао коју дело носи у себи;

  • појам који још ближе одређује предмет неког дела је тематика,  може бити:    родољубива, љубавна, социјална..

Фабуласлед догађаја узрочно – последично повезаних у времену у којем је саопштена тема; у ширем смислу то је свака прича, скуп мотива или окосница догађања радње;

Лик носилац радње, појављују се карактеризирани, било да их писац казује  непосредно или приказује у низу поступака;

  • на основу значаја у фабули могу бити: главни ( јунак ) или споредни ( епизодни) ;

може бити приказан по својим : спољашњим особинама (портрет, физички опис, изглед), и унутрашњим (карактерним) особинама

Идејамисао којом је прожето дело (о животу, свету…);

  • једно дело има више идеја: главних (основних мисли и порука) и споредних;

Мотивнајмања тематска целина која се даље не може разлагати;

  •      има функције да: употпуњује слику (опис) – статички мотиви, покреће радњу напред – динамички мотиви;

Епизодазаокружена наративна целина смисаоно повезана са широм целином;

  • прекида ток приповедања да би нагласила догађај или боље осветлила лик;