Лирика
12 Теме | 13 Квизoви
0% kompletirano
0/51 koraka

Шљива, Милован Данојлић

Шљива, Милован Данојлић

Шљива, Милован Данојлић

                           Шљива       Милован Данојлић          

 • Књижевни род: лирика
 • Књижевна врста: описна (дескриптивна) песма
  • Описна (дескриптивна) песма: даје опис природе која је код песника изазвала посебан доживљај,
  • она је само оквир за песникове мисли и осећања.
 • Мотиви: шљива, крила, крошња, гране, плод
 • Строфе: октава (строфа од осам стихова), катрен (строфа од четири стиха) и дистих (строфа од два стиха)
 • Рима: парна рима (римују се 1. и 2, 3. и 4, 5. и 6. стих)
 • Персонификација: шљива се буди у пролеће, Она се спрема да полети.
  • Клонуле, повијене, гране се муче. -Ал’ заспи. Тиха, загледана у даљину.
  • Персонификација: неживом се придају особине живог
 • Епитети: широка, пребела крила,
  • Епитет: најчешће стоји уз именицу и казује неку њену битни особину
 • Поређење: Криве се стабла ко во усред вуче.
  • Поређење: два појма се поред по сличности да би се истакле њихове особине

Милован Данојлић (Ивановци, 1937),песник и приповедач, члан САНУ. Најпознатија дела: Како спавају трамваји, Чудноват дан (књиге за децу), Коњи и птице (сликовнице), Родна година (песме) https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%98%D0%BB%D0%B8%D1%9B

Шљива

Шљива се буди крајем априла,
Развија широка, пребела крила,
На крају села, уврх голети,
Она се спрема да полети.
-Ал’ заспи. Пробуди се тек у јуну,
И осети: крошњу, тешку и пуну.
Клонуле, повијене, гране се муче.
Криве се стабла ко во усред вуче.

У јулу, плод се на земљу сруши,
И шљиви ко да лакне на души.
Одскочи крошња увис, ко да је
Побегла из загушљиве неке одаје.

Тако преспава јесен и зиму
Тиха, загледана у даљину.