Лирика
12 Теме | 13 Квизoви
0% kompletirano
0/51 koraka

Сребрне плесачице, Десанка Максимовић

Сребрне плесачице, Десанка Максимовић

                  Сребрне плесачице            Десанка Максимовић         

 • Књижевни род: лирика
  Књижевна врста:
  описна песма
  • Описна песма: описује природу, пределе, природне појаве, облике, покрете, звуке, боје и живи свет
 • Тема: плес јела у снегу
 • Мотиви: пољана, јеле плесачице, борова шума, снег, скутови,
 • Строфа: секстина (строфа од шест стихова)
 • Персонификација: на стопалу од леда,  шума ћути и гледа, смеју се, нишу, смеју, борови стражаре у сутону            
  • Персонификација: придавање неживом особине живог
 • Поређење: У вечер беле скуте
                         свију као птице крила
  • Поређење: два појма се пореде по сличности
 • Епитет: пољана сребрна, бела, сребрна круна, зелени скутови
  • Епитет: најчешће стоји уз именицу и истиче особину неког појма

Десанка Максимовић (Рабровица, 1898 – Београд, 1993) песник, професор, академик. Најпознатије збирке песама: Песме, Врт детињства, Зелени витез, Гозба на ливади; Најпознатије збирке приповедака: Како они живе, Распеване приче, Ако је веровати мојој баки; Најпознатије песме: Покошена ливада, О пореклу, Стрепња, Крвава бајка, Пролећна песма, Опомена https://sh.wikipedia.org/wiki/Desanka_Maksimovi%C4%87

Сребрне плесачице, Десанка Максимовић

Пољана сребрна, бела.
Трепери кроз снег, трепери
ред плесачица јела
на стопалу од леда.
Борова шума цела,
шума ћути и гледа.

На челу сребрна круна
трепери, кроз снег трепери.
Наручја велова пуна;
сребро блешти на недрима.
Лепршају зелени скутови
сребром везани у бедрима.

Једноноге плесачице јеле
смеју се, нишу, смеју,
ломе у танким крстима.
Снежне велове беле
лудо око себе веју.
Трче на сребрним прстима.

У вечер беле скуте
свију као птице крила
и тихо се ућуте,
у сан незнани тону.
Борови мали, сребрни,
борови стражаре у сутону.