0% kompletirano
0/18 koraka

Облици приповедања

Облици приповедања

 Облици приповедања (нарација)   

  •  хронолошко приповедање– казивање занимљивих појединости углавном према времену појављивања   ( редом како су се дешавала );
  •    ретроспективно приповедањепричање о прошлим догађајима у обрнутом временском смеру од садашњости ка прошлости;
  •  приповедање у првом лицуписац користи прво лице да би приповедање било сугестивније и убедљивије;
  •  приповедање у трећем лицу писац се дистанцира од предметне стварности којом се бави и тежи ка објективности;

Описивање ( дескрипција ) –  сликање људи, ствари, природе…проткано осећањима и размишљањима;

  • опис лика (портрет) –   приказивање лика са циљем да се истакну карактеристичне физичке особине и душевно стање;
  •  опис природе (пејзаж)карактеристични облици земљишта, присуство биљног и животињског света, присуство људи… 

Дијалогразговор између двају или више ликова у књижевном делу;

Монолог лик се обраћа самом себи;