Лирика
12 Теме | 13 Квизoви
0% kompletirano
0/51 koraka

Моја отаџбина, Алекса Шантић

Моја отаџбина, Алекса Шантић

Моја отаџбина, Алекса Шантић

      Моја отаџбина      Алекса Шантић   

Написана је 1908. године када је Аустроугарска анексирала Босну и Херцеговину.

  • Књижевни род: лирика
  • Књижевна врста: родољубива песма
    • Родољубива песма: опева љубав према родном крају, земљи, историји
  • Тема: моја отаџбина
  • Мотиви: бол срца, патња, крв, душе милиона, огњиште
  • Сонет: две строфе од четири стиха и две строфе од три стиха
  • Песничка форма: сонет (две строфе од четири стиха (катрени) и (терцине) две строфе од три стиха)
  • Врста стиха: једанаестерац
  • Врста риме: обгрљена у катренима (римују се 1. и 4, 2. и 3. стих), парна у терцинама ( римују се 1. и 2. стих)

Алекса Шантић (Мостар,1868 – Мостар,1924) песник и академик. Писао љубавне, родољубиве и социјалне песме. Најлепше песме: Емина, О, класје моје, Остајте овдје, Моја Отаџбина https://sh.wikipedia.org/wiki/Aleksa_%C5%A0anti%C4%87

Моја отаџбина      

Не плачем само с болом свога срца
Рад’ земље ове убоге и голе;
Мене све ране мога рода боле,
И моја душа с њим пати и грца.

Овдје у болу срца истрзана
Ја носим клетве свих патња и мука,
И крв што капа са душманских рука,
То је крв моја из мојијех рана.

У мени цвиле душе милиона;
Мој сваки уздах, свака суза бона
Њиховим болом вапије и иште…

И свуда гдје је српска душа која,
Тамо је мени отаџбина моја —
Мој дом и моје рођено огњиште