Исказивање реченичних чланова

Исказивање реченичних чланова

Исказивање реченичних чланова – преглед градива, реч, синтагма, зависна реченица