0% kompletirano
0/10 koraka

Граматичке категорије непроменљивих речи

Граматичке категорије непроменљивих речи

Граматичке категорије непроменљивих речи, непроменљиви бројеви и непроменљиве речи