Лирика
12 Теме | 13 Квизoви
0% kompletirano
0/51 koraka

Певам дању, певам ноћу, Бранко Радичевић

Певам дању, певам ноћу , Бранко Радичевић

                              Певам дању, певам ноћу         Бранко Радичевић  

Легенда о љубави Бранка Радичевића (1824-1853), српског романтичарског песника и Вилхемине-Мине Караџић (1828-1894), сликарке, песникиње, преводиоца и кћерке Вука Стефановића Караџића

  • Књижевни род: лирика
  • Књижевна врста: љубавна песма
    • Љубавна поезија: најбројније песме, певају о љубави према другој особи.
    • Налазе се и у народној и у уметничкој књижевности.
  • Тема: љубав би до звезда да оде
  • Мотиви: песма, звезде, селе
  • Стих: осмерац: пе-вам-да-њу – пе-вам-но-ћу

Бранка Радичевића (Славонски брод, 1824 – Беч, 1853), сарадник Вука Караџића. Објавио је три збирке песама на народном језику Песме I, Песме  II,  Песме III (постхумно)   https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B

Певам дању, певам ноћу

Певам дању, певам ноћу,
Певам, селе, што год оћу:
И што оћу, оно могу,
Само једно још не могу:
Да запевам гласовито,
Гласовито, силовито,
Да те дигнем са земљице,
Да те метнем међ звездице.
Кад си звезда, селе моја,
Да си међу звездицама,
Међу својим, селе моја,
Милим сестрицама.

1847.