Лични и нелични глаголски облици

                                                                 

                Лични и нелични глаголски облици

ВРЕМЕНА

БУДУЋА ВРЕМЕНА:       ФУТУР I  ћу учити/учићу    ФУТУР II* будем учио/ла (*начин)

САДАШЊЕ ВРЕМЕ:  ПРЕЗЕНТ учим

ПРОШЛА ВРЕМЕНА:  АОРИСТ научих, ИМПЕРФЕКАТ учах

ПЕРФЕКАТ сам учио/ла, ПЛУСКВАМПЕРФЕКАТ био/ла сам учио/ла/  бејах (бех) учио/ла

  ГЛАГОЛСКИ НАЧИНИ

ЗАПОВЕСТ: ИМПЕРАТИВ учи                                      ЖЕЉА: ПОТЕНЦИЈАЛ  бих учио/ла           ФУТУР II* будем учио/ла (*начин)

                                           НЕЛИЧНИ (БЕЗЛИЧНИ) ГЛАГОЛСКИ ОБЛИЦИ

ИНФИНИТИВ: учити

ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВИ:  РАДНИ учио/ла/ло… ТРПНИ  научен/на/но…

ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОЗИ:  САДАШЊИ  учећи, ПРОШЛИ научивши

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
+381 63 525 297      podrska@ucimosrpski.rs
ucimosrpski.rs
Вишња Бубањ Вучић ПР Едукативни центар Нови Сад
Делатност: Остало образовање
Шифра делатности: 8559
Матични број: 67336623
ПИБ: 114117568