Народне лирске песме о раду

                      Народне лирске песме о раду: Јабланова моба, Кујунџија и хитропреља,  

 • Књижевни род: лирика
 • Књижевна врста: песма о раду (посленичка песма)
 • Песме о раду/посленичке песме:  народне лирске песме везане за рад.
  • Певају о згодама и незгодама из обичног живота имају елементе љубави.
 • Теме: повратак Јаблана и његове мобе,
 •            надметање Јанка и Јање у пословима
 • Мотиви: моба, босиљак, млада госпођа, љубав, надметање у послу
 • Стилски поступци: дијалог
 • Епитети: млада, луда, танка, витка,
  • Епитети: сликовито и живо истиче својства неког појма
 • стоји најчешће уз именицу и означава неку њену битну, сликовиту и значајну особину;
  • Словенска антитеза- врста поређења; обично се у песми јавља као увод, састоји се из три дела;
 • 1. постављање питања (тезa) 2. негативан одговор  (негирање тезе) 3. прави одговор (антитеза)

Јабланова моба

Или грми, ил’ се земља тресе,
Или бије море у брегове?
Нити грми, нит’ се земља тресе,
Нити бије море у брегове,
Већ то језди Јабланова моба:
Пред њоме је Јаблан на коњицу,
У руци му струк бела босиљка,
Руком маше, босиљак мирише:
“Лако, лако, моја силна мобо!
Сама ми је госпођа код двора,
Неће знати да је силна моба,
Већ ће мислит’ да је турска војска
Млада, луда, поплашиће ми се,
Танка, витка, преломиће ми се.“

Кујунџија и хитропреља

Што се сија крај горе зелене:
Да л' је сунце, да л' је мјесечина?
Нит' је сунце, нит' је мјесечина,
Већ два златна рога од јелена,
У њима су два града грађена,
У једном је кујунџија Јанко,
У другоме Јања хитропреља,
Поручује кујунџија Јанко,
Поручује Јањи хитропрељи:
„Ој Бога ти, Јањо хитропрељо!
„Да ти пошљем малено повјесмо,
„Опреди ми шатор и кошуљу,
„А што теби од тога остане,
„Ти опреди себи у дарове.“
Јања била мудрија од Јанка,
Поручује кујунџији Јанку:
„Ој Бога ти, кујунџија Јанко!
„Да ти пошљем малену парицу,
„Сакуј мени вјенце и обоце,
„А што теби од тога остане,
„Поткуј твога добра коња вранца,
„Нека ти је међу браћом фала.“

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
Матични број: 65869853    ПИБ: 112095452