Лирика
12 Теме | 13 Квизoви
0% kompletirano
0/51 koraka

Певам песму, Милица Стојадиновић Српкиња

Певам песму, Милица Стојадиновић Српкиња

до 30% недовољан (1); 31%-50% довољан (2); 51%-70%  добар (3); 71%-85%;  врло добар (4); 86%-100% одличан (5)