0% kompletirano
0/6 koraka

Напоредни односи реченичних чланова

Напоредни односи реченичних чланова – квиз

до 30% недовољан (1); 31%-50% довољан (2); 51%-70%  добар (3); 71%-85%;  врло добар (4); 86%-100% одличан (5)